For all, out loud , for everyone. - Za všechny, nahlas, pro každého.

RSA - a broken key. - RSA - zlomený klíč.


This story begins 40,000 years BC. - Tento příběh začíná 40 000 let před naším letopočtem.
Traces are the bones of animals. - Stopy jsou na kostech zvířat.
They are a series of lines. - Jsou to řady čar.
They are a series of numbers. - Jsou to řady čísel.
A number of prime numbers. - Řada prvočísel.

Excavations are from all over the world. - Vykopávky jsou z celého světa.
Excavation of the 20 century. - Vykopávky jsou z 20 století.
Excavations from Europe. - Vykopávky jsou z Evropy.
Excavations from Moravia. - Vykopávky jsou z Moravy.

Pop version. ( Superficial ). -  Popová verze. ( Povrchní ).

Draw the point on the timeline. -  Nakreslím tento bod na časovou osu.
This story begins 40,000 years BC. Calendar ages, Dolní Věstonice. From this wall looking at us a hundred thousand years .
Friedrich Gauss 1777. Arithmetic progression, Geometric progression. Root of the economic crisis.
Ernst Mach 1838. Mach's principle, Gravitational pump , gravity engine.
Nikola Tesla 1856. Brushless motor , spark plug, the source of the gravitational engine. Student Ernst Mach 1880.
Richard Phillips Feynman 1918. The Strange Theory of Light and Matter. Altered state of consciousness.
Stanisław Lem 1921. The structure of template. The structure of the high speed of thought.
RSA 1978.

Date of resolution. Draw the point on the timeline. -  Nakreslím bod vyřešení na časovou osu.
Theoretical solutions to date , according to knowledge. - Datum řešitelnosti podle stávajících znalostí na časovou osu.


E-mail .